+48 18 477 82 22
Write to us
Donate a gift
Guesthouse

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi doradcze w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi sprzedażowych w branży hotelarskiej.

Hotel Klimek**** Spa jest w fazie intensywnego rozwoju i szans pozyskania znacznie większej ilości klientów. Branża ta jest jednak branżą sezonową i branżą o dużej dynamice rozwoju. Aktualizacja wiedzy, dostosowanie ich do panujących trendów rynkowych, poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informatycznych warunkuje rozwój tego typu podmiotów.

Załącznik - zapytanie ofertowe

Data - 17.02.2017

Hotel Klimek SPA Klimek spółka jawna zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta – Eurokreator s.c. Rafał Kunaszyk, Anna Kunaszyk.

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz w wyniku oceny oferty uzyskał łącznie za jedno kryterium 100 punktów. Realizacja zlecenia ma nastąpić po otrzymaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Newsletter

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close